Ριζούντος 24 , ΤΚ: 16777 Διεύθυνση Ελληνικό Περιοχή 2109609611 Τηλέφωνο https://www.e-neasmyrni.gr/Autoiasi-Psuxologoi-Nea-Smurni friendly URL
Χάρτης